hu | en

Minőségpolitika

Szervezetünk stratégiai eszközrendszerének egyik fontos eleme a minőségpolitika, amely biztosítékot nyújt az üzleti partnereink által igényelt minőségi színvonal elérésére és megtartására. Minőségpolitikánk alappillére egy olyan minőségirányítási és katonai minőségirányítási rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése, mely rendszerek elemei a szolgáltatásnyújtást végig kísérik a megbízás kezdetétől az átadás végéig, és/vagy a folyamatos üzemeltetésig. Így biztosítva üzleti partnereink bizalmának megtartását és erősítését, valamint új megrendelői kapcsolatok kialakítását.

A szervezet vezetése teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy megfeleljen az általunk nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozó elvárásoknak. Szolgáltatásaink minőségét polgári és katonai megrendelőink igénye határozza meg, figyelembe véve a törvények, szabványok és biztonsági szabályok alkotta keretet, s egyben felhasználva a modern technológiák elemeit és anyagait. A MEGA-LOGISTIC Zrt. vezetője feladatának tekinti a minőségpolitika megismertetését és megértetését munkatársainkkal.

Küldetésünk

  • Olyan üzemeltetési szolgáltatások nyújtása, melyek minősége megfelel polgári és katonai megrendelőink elvárásainak
  • Biztosítva ezzel szervezetünk eredményes működését;
  • Öregbítve hírnevét, versenyképességünk növelését.
  • Fejlesszük folyamatosan szolgáltatásaink színvonalát.
  • Maradéktalanul tartsuk be szerződéseinkben vállalt kötelezettségeinket.
  • Erősítsük dolgozóink minőség melletti elkötelezettségét.
  • Minőségcélok kitűzésével és folyamatos értékelésével fejlesszük működésünket.

Tudatosan törekszünk ezek folyamatos fejlesztésére. Ezen fejlesztések alapját képezi, hogy beszállítóinkat tájékoztatjuk működtetett irányítási rendszereinkről valamint elvárjuk tőlük, hogy tanúsított rendszerrel rendelkezzenek, vagy ha ez nem lehetséges, akkor fogadják el a mi minőségügyi alapelveinket és feleljenek meg ezirányú elvárásainknak. Küldetésünknek és elfogadott minőségpolitikánknak megfelelően a szervezet vezetése kötelezi magát e szemlélet kialakítására, bevezetésére és fenntartására a szervezet minden szintjén. Elvárja alkalmazottjaitól, hogy e szemléletet megértsék, elfogadják és munkájuk során folyamatosan érvényesítsék, bizonyítva ezzel elkötelezettségüket a minőség és a szervezet iránt. Szervezetünket alkalmassá tesszük, hogy megfeleljen az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, a NATO AQAP 2110:2016, az MSZ ISO/IEC 27001:2014, valamint az ISO 45001:2018 nemzetközileg elismert szabványok követelményeinek és egyben szavatolja partnereink megelégedettségét, bizalmát és szervezetünk tartós fennmaradását. A polgári és katonai minőségirányítási rendszer hatálya kiterjed központunkra, a kaposvári telephelyre valamint a kijelölt üzemeltetési telephelyeinkre, munkaterületeinkre.